Về chúng tôi

Vin Shipping

Bắt đầu với dịch vụ gom hàng đường biển, đến nay Vin Shipping đã cung cấp hầu hết các dịch vụ logistics tích hợp, hiện đại từ khai thuê hải quan, vận chuyển hàng không, hàng container, hàng rời, vận tải đa phương thức, đường sắt, vận tải xuyên biên giới, dịch vụ door to door, hàng siêu trường, siêu trọng các dịch vụ giá trị gia tăng như đóng gói, lưu trữ… Dịch vụ của Vin Shipping cung cấp được cá biệt hóa để phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng, đem lại lợi ích, hiệu quả và tính tin cậy cho chuỗi cung ứng, gia tăng tính cạnh tranh và tạo ra giá trị cho khách hàng. Vin Shipping là một trong số ít doanh nghiệp tại Việt Nam có đầy đủ các giấy phép từ khai thuê hải quan, vận tải đa phương thức đến vận tải đơn được chấp thuận bởi Cục hàng hải liên bang Mỹ (FMC).

Dịch vụ của chúng tôi

Vận chuyển đường biển

Vận chuyển đường biển là một phương thức vận tải quốc tế và nội địa, sử dụng các phương tiện như tàu thủy để chuyển hàng hóa qua các biển, đại dương. Đây là một phần quan trọng của thương...
Xem thêm

Vận chuyển đường bộ nội địa

Vận chuyển đường bộ nội địa là một phần quan trọng của hệ thống vận tải trong mỗi quốc gia. Việc di chuyển hàng hóa từ nơi này đến nơi khác bằng đường bộ không chỉ đảm bảo sự kết...
Xem thêm

Vận chuyển đường sắt

Đường sắt đã và đang đánh dấu sự phát triển và thúc đẩy sự kết nối giữa các vùng, quốc gia, cũng như góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế và thương mại của một quốc gia....
Xem thêm

Tin tức mới

Đối tác chính