• 0904913689
  • office@vinshipping.com

Các điều kiện giao nhận hàng hoá (incoterms 2010): fob, cif, exw

Incoterms 2010 (International Commercial Terms 2010) là một bộ quy tắc quốc tế được sử dụng để định rõ các trách nhiệm giữa người bán và người mua trong quá trình giao nhận hàng hóa trong giao thức xuất nhập khẩu. Dưới đây là một số điều kiện giao nhận hàng hoá (Incoterms 2010) phổ biến:

EXW (Ex Works – Nơi giao hàng):

Người bán chỉ có trách nhiệm đưa hàng hoá đến nơi sản xuất hoặc kho của họ. Mọi chi phí và rủi ro từ điểm này trở đi đều thuộc về người mua.

FCA (Free Carrier – Giao hàng tại nơi vận chuyển):

Người bán chịu trách nhiệm vận chuyển hàng đến một điểm chỉ định (ví dụ, cảng hoặc bến xe), sau đó mọi chi phí và rủi ro chuyển giao cho người mua.

CPT (Carriage Paid To – Vận chuyển thanh toán đến):

Người bán chịu trách nhiệm vận chuyển hàng đến nơi đích, nhưng chi phí và rủi ro chuyển giao cho người mua sau khi hàng đã được chuyển giao cho người vận chuyển.

CIP (Carriage and Insurance Paid To – Vận chuyển và bảo hiểm thanh toán đến):

Giống như CPT, nhưng người bán cũng phải mua bảo hiểm vận chuyển cho lô hàng.

DAT (Delivered At Terminal – Giao hàng tại cổng):

Người bán chịu trách nhiệm vận chuyển hàng đến một cổng hoặc cửa khẩu đích, sau đó mọi chi phí và rủi ro chuyển giao cho người mua.

DAP (Delivered At Place – Giao hàng tại địa điểm):

Người bán chịu trách nhiệm vận chuyển hàng đến một địa điểm cụ thể, sau đó mọi chi phí và rủi ro chuyển giao cho người mua.

DDP (Delivered Duty Paid – Giao hàng thuế và cước phí đã thanh toán):

Người bán chịu trách nhiệm vận chuyển hàng đến nơi đích và chịu trách nhiệm cho mọi chi phí, thuế và cước phí đến khi hàng được giao cho người mua.

FAS (Free Alongside Ship – Miễn phí cùng bên tàu):

Người bán chịu trách nhiệm đưa hàng đến bên cảng đang chờ tàu. Rủi ro và chi phí chuyển giao khi hàng được đặt cùng bên tàu.

FOB (Free On Board – Miễn phí trên tàu):

Người bán chịu trách nhiệm đưa hàng lên tàu tại cảng xuất hàng. Rủi ro và chi phí chuyển giao khi hàng chạm mức nước của tàu.

CFR (Cost and Freight – Giá và Cước Phí):

Người bán chịu trách nhiệm vận chuyển hàng đến cảng đích. Rủi ro chuyển giao khi hàng vượt qua mức nước của tàu.

CIF (Cost, Insurance and Freight – Giá, Bảo hiểm và Cước Phí):

Giống như CFR, nhưng người bán cũng phải mua bảo hiểm vận chuyển cho lô hàng. Rủi ro chuyển giao khi hàng vượt qua mức nước của tàu.

Lưu ý rằng: Mỗi điều kiện Incoterm đều đặc trưng cho một loại giao nhận cụ thể, và nó có thể ảnh hưởng đến trách nhiệm, chi phí và rủi ro giữa người bán và người mua trong quá trình vận chuyển hàng hóa quốc tế.