Kết quả thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP của ngành Hải quan quý 3/2015

Nỗ lực triển khai nhiều giải pháp, trong quý 3/2015, ngành Hải quan tiếp tục thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ với nhiều kết quả cụ thể.

Thứ nhất: Về sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế, chính sách

Trong quý 3/2015, TCHQ đã trình BTC để trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản nhằm cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong lĩnh vực hải quan.

Cụ thể: Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg về tiêu chuẩn định mức hành lý được miễn thuế, Thông tư số 103/2015/TT-BTC về danh mục hàng hóa XNK Việt Nam, Thông tư liên tịch số 112/2015/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn cơ chế phối hợp và xử lý trong việc kiểm tra, phát hiện chất phóng xạ tại các cửa khẩu, Thông tư 120/TT-BTC quy định về mẫu, chế độ in, phát hành, quản lý và sử dụng tờ khai hải quan dùng cho người xuất cảnh, nhập cảnh…

Qua đó đã tạo cơ sở pháp lý đẩy mạnh cải cách thủ tục, hiện đại hóa quản lý hải quan, rút ngắn thời gian thực hiện cho doanh nghiệp.

Thứ hai: Về ứng dụng công nghệ thông tin

Tính đến ngày 15/9/2015, 100% quy trình thủ tục hải quan cơ bản đã được tự động hóa trên phạm vi toàn quốc. Tổng số doanh nghiệp tham gia là 63,7 nghìn doanh nghiệp; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu là 411,34 tỷ USD; tổng số tờ khai là 10,31 triệu tờ.

Sau hơn 1 năm triển khai, Hệ thống VNACCS/VCIS đã chứng tỏ sự ưu việt, mang lại hiệu qủa rõ rệt và lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu như giảm thời gian làm thủ tục hải quan, giảm thiểu giấy tờ trong hồ sơ thủ tục hải quan nhờ sử dụng chữ ký số, tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp khi làm thủ tục hải quan và làm tăng tính minh bạch trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Ngoài ra, việc triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS còn góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về hải quan, giúp hoàn thiện chính sách, cơ sở pháp lý theo hướng quản lý hải quan hiện đại.

Thứ ba: Triển khai cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN

Trong quý 3/2015, Tổng cục Hải quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia đảm bảo đúng tiến độ.

Tính đến ngày 15/9/2015, Cơ chế một cửa quốc gia đã chính thức kết nối để thực hiện 12 thủ tục của 05 Bộ, gồm: Bộ Công Thương (03 thủ tục), Bộ GTVT (05 thủ tục), Bộ NN&PTNT (01 thủ tục), Bộ Tài nguyên môi trường (01 thủ tục) và Bộ Y tế (02 thủ tục). Ngày8/9/2015, triển khai kết nối mở rộng Cơ chế với 03 Bộ gồm: Bộ KH&CN; Bộ Thông tin và truyền thông; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đã sẵn sàng triển khai kết nối kỹ thuật với 04 nước ASEAN (Indonesia, Sigapore, Malaysia, Thái Lan) trong khuôn khổ Dự án thí điểm Cơ chế một cửa ASEAN. Ngày 8/9/2015, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức bấm nút thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và kết nối kỹ thuật Cơ chế một cửa ASEAN.

Thứ tư: Triển khai thanh toán điện tử

Nhằm hướng tới mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian nộp thuế, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, công tác thu nộp thuế xuất nhập khẩu đã được thực hiện bằng phương thức điện tử trên toàn quốc thông qua việc triển khai rộng rãi thanh toán điện tử, trao đổi thông tin về các khoản thu ngân sách giữa Hải quan và các Ngân hàng thương mại.
Theo đó, thời gian thực hiện việc thu nộp thuế của doanh nghiệp đã được thực hiện rất nhanh chóng, chỉ diễn ra trong khoảng 15 phút thay vì 2 ngày như trước dây, giảm thiểu tình trạng cưỡng chế không chính xác, giảm thời gian thông quan của doanh nghiệp.

Thứ năm: Tăng cường trang thiết bị, máy móc kỹ thuật phục vụ công tác kiểm tra, giám sát hải quan

Đã trang bị 11 hệ thống máy soi container tại các địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung, địa bàn trong điểm có lưu lượng hành hóa lớn thuộc 06 Cục Hải quan.Đã đưa vào sử dụng 97 máy soi hành lý, hàng hóa; các hệ thống, thiết bị an toàn phóng xạ và trang thiết bị kiểm tra, giám sát; 19 hệ thống camera tại 09 Cục Hải quan tỉnh, thành phố; các hệ thống, thiết bị an toàn phóng xạ và trang thiết bị kiểm tra, giám sát.

Đồng thời bổ sung trang bị 05 máy soi container tại những địa bàn trọng điểm có lưu lượng hàng  hóa xuất nhập khẩu bằng container lớn và có yêu cầu lớn về công tác kiểm tra, giám sát hải quan.

Thứ sáu: Phối hợp với các Bộ, ngành thực hiện công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Tổng cục Hải quan đang chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan tích cực xây dựng đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả của công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu” để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đề án là cơ sở triển khai thực hiện, phối hợp với các Bộ, ngành rà soát, công bố danh mục hàng hóa thuộc diện phải kiểm tra chuyên ngành và quản lý chuyên ngành.

Ngành Hải quan cũng đang tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện cuộc đo giải phóng hàng hóa xuất nhập khẩu năm 2015.

© Copyright 2018 Vin Shipping Company Limited