Dịch vụ vận chuyển nguyên container FCL

Kết quả thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP của ngành Hải quan quý 3/2015

Nỗ lực triển khai nhiều giải pháp, trong quý 3/2015, ngành Hải quan tiếp tục thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ với nhiều kết quả cụ thể. Thứ nhất: Về sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế, chính sách Trong quý 3/2015, TCHQ đã trình BTC để trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản nhằm ...

Xem thêm

dich-vu-xin-giay-phep-xuat-nhap-khau

Cải cách thủ tục hành chính về quản lý, giám sát hải quan với hàng hóa tại cảng

Nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và đảm bảo quản lý nhà nước, Tổng cục Hải quan (TCHQ) đã tích cực triển khai Điều 41 Luật Hải quan năm 2014 về việc giao cho doanh nghiệp kinh doanh (DNKD) cảng kiểm soát và tự chịu trách nhiệm cho hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu, trên cơ sở ...

Xem thêm

clip_image005

Quy trình cơ bản thủ tục hải quan hàng hóa nhập khẩu

1. Khai thông tin nhập khẩu (IDA): - Người khai hải quan khai các thông tin nhập khẩu bằng nghiệp vụ IDA trước khi đăng ký tờ khai nhập khẩu. Khi đã khai đầy đủ các chỉ tiêu trên màn hình IDA (133 chỉ tiêu), người khai hải quan gửi đến hệ thống VNACCS, hệ thống sẽ tự động cấp số, ...

Xem thêm

1

Thủ tục nhập khẩu hàng nguy hiểm

Hồ sơ chủ yếu để xin Giấy phép nhập khẩu hàng nguy hiểm: Đơn khai báo hàng nguy hiểm nhập khẩu; Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu  (theo mẫu); Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Hợp đồng nhập khẩu hàng nguy hiểm (bản sao hợp lệ); Bản chỉ dẫn an toàn hóa chất (MSDS)- Bản nguyên gốc và bản dịch Tiếng Việt; Bộ ...

Xem thêm

© Copyright 2018 Vin Shipping Company Limited